»Tips voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekeringHeb ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Wielrennen niet gedekt op iedere AOV

Wielrennen niet gedekt op iedere AOV

 

 

 

 

 

Arbeidsongeschikt worden… Het is niet iets waar u aan wilt denken, laat staan dat het u overkomt als zelfstandige. Gelukkig kunt u zich verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Lees onze tips. Want wat als u door een ongeval niet meer in staat bent om te werken? Als zelfstandige moet u de terugval in inkomen zelf opvangen. Echter uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebleken dat 50% van de zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) sluit omdat ze de premie te hoog vinden. Ook zijn de kenmerken van de AOV moeilijk te doorgronden. Het is dan ook lastig om de premie af te wegen tegen het mogelijk risico dat u in de toekomst misschien arbeidsongeschikt raakt.

Om u op weg te helpen hebben wij in dit artikel een aantal tips waardoor u voorbereid met ons in gesprek kunt gaan. Kent u onze eigen AOV vergelijkingssite?

 

Tip 1: Wat zijn uw wensen en behoeften ten aanzien van de dienstverlening

Bepaal van te voren wat uw wensen en behoeften zijn bij het afsluiten van een AOV. Wilt u dit zelf gaan doen of wilt u advies van ons? Een AOV is een lastig te doorgronden product en Geijsel Kroon is in staat om de beste AOV te adviseren die bij uw (financiële)situatie past.

 

Tip 2: Breng uw eigen financiële positie in kaart

Het is heel handig om uw financiële positie in kaart te brengen als zelfstandige. Met in kaart brengen bedoelen wij o.a.:

 

 • Wat is uw inkomen?
 • Hebt u spaargeld?
 • Wat is het inkomen van uw (eventuele) partner?
 • Wat zijn uw vaste lasten?
 • Hebt u kinderen?
 • Verwacht u een financiële meevaller (bv. erfenis)?

Op deze manier kan er een berekening worden gemaakt zodat rekening kan worden gehouden met verschillende situaties. Zo is het goed mogelijk het verzekerde bedrag lager kan uitvallen als het inkomen van uw partner wordt meegenomen. Mocht u spaargeld hebben en u wilt dit inzetten om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen dan kan dit ook worden meegenomen in het bepalen van het verzekerd bedrag.

Vraag ons om verschillende berekeningen voor u te maken zodat u per situatie kunt zien voor welk bedrag u een verzekering dient af te sluiten.

 

Tip 3: Voorzie ons van de juiste gegevens

Het klinkt uiteraard logisch dat u uw adviseur voorziet van de juiste gegevens. Het kan echter lastig zijn om exact uw bruto inkomsten op te noemen. Veel zelfstandigen besteden dit uit aan een accountant. Vraag uw accountant om de meest actuele gegevens indien u dit heeft uitbesteed. Zorg dat u al de door u opgegeven financiële gegevens over uw inkomen/omzet kunt onderbouwen met jaarverslagen en jaaropgaven. Op deze manier kunnen wij u een advies geven wat is gebaseerd op de juiste gegevens.

Wees ook altijd eerlijk als u niet goed weet hoe bepaalde aspecten rondom een AOV zijn geregeld. Zo zijn er fiscale aspecten verbonden aan de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en is sociale wetgeving van toepassing. Geijsel Kroon kan u helpen bij het beantwoorden van al uw vragen.

 

Tip 4: Stel uzelf de vraag ‘Ben ik bereid ander werk te doen als ik arbeidsongeschikt ben voor mijn beroep?’

Stel dat u schilder bent en door een ongeval kunt u niet goed meer staand werken. Bent u dan bereid om een kantoorbaan aan te nemen? Of is schilderen uw passie en kunt u zich niet voorstellen dat u ooit een ander beroep uitoefent. Deze vragen zijn van belang voor de verschillende dekkingen die er zijn. Als u een AOV afsluit met een dekking gebaseerd op passend arbeid dan is de kans groot dat andere werk moet zoeken.

 

Tip 5: Bedenk welke risico’s u wilt nemen

Uiteraard wilt u de beste arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen de laagste premie maar u moet zich dan goed realiseren dat daar risico’s aan vast zitten. Als u zich bijvoorbeeld tegen een lager verzekerd bedrag wilt verzekeren dan heeft u wel een lagere premie maar dan moet u ook het risico dragen van een financiële terugval.

Bedenk goed dat een lage premie vaak gepaard gaan met een aantal dekkingsuitsluitingen. Zo zijn er arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die arbeidsongeschiktheid door rugklachten uitsluiten. Als uw beroep lichamelijk zwaar is dan is het niet aan te raden om een verzekering af te sluiten die dit soort uitsluitingen hebben. Laat u daarom door ons goed over de eventuele gevolgen adviseren.

Wilt u weten wat de bekende en voorkomende risicofactoren zijn voor arbeidsongeschiktheid in uw beroepsgroep? Op de site van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten kunt u per branche de risico’s en een aantal beroepsziekten bekijken.

 

Tip 6: Vraag naar alle relevante kenmerken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

 Het is handig als u vraagt naar de specifieke relevante kenmerken van de AOV. Hieronder hebben wij voor u een lijstje gemaakt met vragen die u kunt stellen:

 • Welke soorten dekkingen zijn er?
 • Wat zijn de meest relevante uitsluitingen?
 • Wat voor gevolgen hebben deze uitsluitingen voor mij?
 • Welke opties zijn er om de premie te verlagen?
 • Welke risico’s zitten hier aan vast die voor mijn situatie van toepassing zijn?
 • Kunt u mij vertellen wat een en-blocbepaling is? Is er een en-blocbepaling van toepassing?
 • Kunt u meer vertellen over de fiscale aspecten die gepaard gaan met een AOV?

 

Wist u dat?…

Geijsel Kroon de initiatiefnemer is van AOVergelijken? Via AOVergelijken.nl wordt u door de complexe materie van de AOV geleid. Dit gebeurt door het geven van antwoorden op verschillende vragen. Ook vindt u op AOVergelijken.nl een handige rekentool.

 

Wilt u meer weten? Via AOVergelijken.nl kunt u meer informatie inwinnen over de AOV of maak een afspraak met een financieel adviseur van Geijsel Kroon via (020) 496 92 89.