Wanneer is werkmaterieel een motorrijtuig?

De gebruikelijke bedrijfs aansprakelijkheidsverzekering sluit aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of met motorrijtuigen uit. Dit is afzonderlijk op een werkmaterieel of afzonderlijke WAM polis te verzekeren. Maar wanneer praten we over een motorrijtuig en wanneer over werkmaterieel als het bijvoorbeeld een gemotoriseerde betonmolen is of een tractor die op dat moment als pomp gebruikt en niet rijdt?

Dit is best ingewikkeld en verschilt zelfs per Europese lidstaat. De Europese WAM richtlijn schrijft voor dat iedere Europese lidstaat moet regelen dat motorrijtuigen moeten zijn verzekerd, ook als ze stilstaan. Maar de ene lidstaat spreekt uitsluitend over de openbare weg en de andere lidstaat (waaronder Nederland) heeft het dan weer over ‘deelname aan het verkeer’. Dat kan dus ook in een schuur of in een weiland zijn. Het Europese Hof heeft echter in het zogenaamde Vnuk-arrest verduidelijkt dat de verzekeringsplicht ook buiten de openbare weg geldt. Het hof spreekt van deelnemen aan het verkeer als het voertuig, in lijn met haar functie, manoeuvreert. Deelnemen aan het verkeer is dus een ruim begrip.

 

In het Rodrigues de Andrade-arrest stelt het Europese hof dat een stilstaande tractor waarvan de motor draaide uitsluitend om een pomp aan te drijven op dat moment niet aan het verkeer deelnam en dus geen motorrijtuig was.

Veiligheidshalve lijkt het mij verstandig om gemotoriseerd werkmaterieel standaard WAM te verzekeren.

Wilfred Mooij ffp

 

Verzekering gehuurd werkmaterieel