» Basis Zorgverzekering in 2019

 

Wat wijzigt er in 2019 in de Basis Zorgverzekering?

 

Eigen risico niet, maar premie wel verhoogd

Het eigen risico zal niet worden verhoogd en blijft € 385 en bij de meeste verzekeraars is er een stijging van de premie.

Dit zijn in het kort de wijzigingen in de dekking van de basisverzekering.

Uitbreiding basis zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

  • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

    Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

  • Zittend ziekenvervoer

    De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.

  • Oefentherapie bij COPD

    Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

Kies uw Zorgverzekering

Via de Zorgverzekeringwijzer bieden wij u uitstekende voorwaarden tegen een voordelige premie. Vergelijk en sluit direct uw zorgverzekering af.