Dekt een gewone verzekering cyberrisk?Cyberrisico dubbel verzekerd?

 

 

Denkt u dat sommige cyber risico’s verzekerd zijn op uw bestaande polis? De cyber risk verzekering begint in principe waar de gewone verzekering eindigt. Het is niet de bedoeling dat u tweemaal betaalt voor hetzelfde cyber risico.Soms echter kan een lopende verzekering wel de gevolgschade van een cyber incident meeverzekeren. Denk daarbij aan de fraude-, machinebreuk- of aansprakelijkheidsverzekering.
Technische- en brandverzekeringen

 

Zakelijke technische- en brandverzekeringen bieden een all-risk dekking ofwel een dekking waarbij alleen genoemde schade oorzaken verzekerd zijn. De all-risk dekkingen komen veel voor in de zakelijke markt, de genoemde oorzaken variant komt vaker voor binnen het MKB. Steeds zal de eventuele dubbeldekking met cyberrisk polissen klein zijn. Een all-risk dekking dekt in principe de materiële schade tenzij dat is uitgesloten. Als een calamiteit ook materiële schade veroorzaakt kan een brand- of technische verzekering dit dekken.
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven  (AVB)

 

De AVB dekt normaal gesproken slechts materiele schade of letsel, meestal geen puur financiële schade (vermogensschade)
Fraudeverzekering

 

Een fraudeverzekering dekt  financiële gevolgen van frauduleus handelen door werknemers en gespecificeerde soorten van frauduleus handelen door derden, waaronder afpersing, vervalsing van onder andere geld of documenten en computerfraude. Hierbij kan er wel overlap zijn met de cyberpolis, omdat deze ook dekking biedt voor financieel nadeel als gevolg van afpersing, bijvoorbeeld bij encryptie van gegevens. Ook kan er een dubbele dekking zijn in combinatie met de computerfraudedekking. Voor deze uitkering moet binnen de fraudeverzekering echter wel sprake zijn van daadwerkelijk verlies van financiële middelen (afboeking van geld). De kosten om een aanval af te wenden vallen buiten veel verzekeringsdekkingen. Daarnaast worden deze dekkingen binnen de fraudeverzekering vaak beperkt.

 

-Wat verzekert de cyber crime verzekering?

-Wat verzekert de cyber risk verzekering niet?

Heb ik een cyber risk verzekering nodig?

Is een data lekken boete te verzekeren op een cyber risk verzekering?

Preventie en de cyber risk verzekering

Wat verstaan verzekeraars onder cyber risk?

Wat is het cyber risico?

Heeft mijn bedrijf een cyber risk verzekering nodig?

Welke cyber risk verzekeraars zijn er?

-Wie is verzekerd op de cyber risk verzekering?

Wat kost een cyber risk verzekering?

Wat is het verschil in polisvoorwaarden cyber risk verzekering?

Wat is de beste cyber risk verzekering?

Wat is de goedkoopste cyber risk verzekering?

Wat is uitgesloten op de cyber risk verzekering?

Cyber risk is uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

-HDI zakelijk internet bankieren verzekering:

-Hiscox cyber risk verzekering:

-CNA Hardy cyber risk verzekering: