Is hypotheekrente aftrekbaar?Hypotheekrente aftrek is al gedeeltelijk afgeschaft

Betaald hypotheekrente is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  De lening wordt dan door de Belastingdienst gekwalificeerd als zogenaamde Eigenwoning Lening (EWL).

Sinds 2001 worden de voorwaarden hiervoor jaarlijks aangescherpt. Leningen zijn bijvoorbeeld nog maar maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Per januari 2013 moet een lening onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

-De lening is aangewend voor de aankoop van een eigen woning en / of een verbouwing en de met de lening verband houdende kosten

-De lening wordt in 30 jaar volledig en tenminste lineair dan wel annuitair afgelost.

(Er is wel overgangsrecht voor al bestaande leningen)

 

Indien u niet kunt aantonen dat het geleende geld ten bate van de eigen woning is aangewend, dan wordt de lening als consumptief krediet gezien en is de rente niet aftrekbaar.

Deze lening mag u dan wel aftrekken van uw eventuele vermogen in box 3.

Wilfred Mooij ffp