Is datalek boete verzekerd op cyber risk verzekering?

 

 

 

Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht om een datalek te melden bij het meldloket datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook bent u verplicht om de onrechtmatige verwerking van die gegevens te melden. Als u dit niet doet kunt u een boete krijgen. Hoewel omstreden, kunt u dat bij verschillende cyber risk verzekeraars toch verzekeren.

 

 

hacker verzekerd

U moet het melden wanneer uw data zijn verdwenen bij vermissing of diefstal van bijvoorbeeld een USB stick, laptop of inbraak. Zelfs het geheel verloren gaan van data bij brand dient u formeel te melden.

 

Zowel maatschappelijk als politiek ligt het gevoelig om opgelegde boetes te verzekeren. Een boete moet immers ‘pijn’ doen. Derhalve kan het in strijd zijn met de openbare orde of met de goede zeden om een opgelegde boete wegens datalekken toch te verzekeren.

 

Anderzijds kan men het standpunt innemen dat een boete door een derde kan zijn veroorzaakt bij het hacken. Toch een boete datalek cyber risk terwijl alle mogelijke maatregelen zijn genomen om dat lekken te voorkomen. Is dat maatschappelijk wenselijk?

-Wat verzekert de cyber crime verzekering?

-Wat verzekert de cyber risk verzekering niet?

Heb ik een cyber risk verzekering nodig?

Dekt een gewone verzekering cyber risk?

Preventie en de cyber risk verzekering

Wat verstaan verzekeraars onder cyber risk?

Wat is het cyber risico?

Heeft mijn bedrijf een cyber risk verzekering nodig?

Welke cyber risk verzekeraars zijn er?

-Wie is verzekerd op de cyber risk verzekering?

Wat kost een cyber risk verzekering?

Wat is het verschil in polisvoorwaarden cyber risk verzekering?

Wat is de beste cyber risk verzekering?

Wat is de goedkoopste cyber risk verzekering?

Wat is uitgesloten op de cyber risk verzekering?

Cyber risk is uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

-HDI zakelijk internet bankieren verzekering:

-Hiscox cyber risk verzekering:

-CNA Hardy cyber risk verzekering: