pensioenadviseurs

Welkom bij Geijsel Kroon, loop maar binnen zonder afspraak tijdens de Pensioen3daagse!

 

Denk tijdig aan uw pensioen!

 

Vier pijlers


voor “de oude dag”

… het pensioensysteem in Nederland kent vier pijlers.voor "de oude dag"

Pijler 1


In Nederland is deze geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW). Opgemerkt moet worden dat dit een basisvoorziening is en een ondergrens vormt. De AOW-rechten worden met 2% per jaar dat men in Nederland woont opgebouwd tussen leeftijd 15 en (nog) 65 jaar. De AOW wordt nu opgebracht door de werkenden die jonger dan 65 jaar zijn, we noemen dit het omslagstelsel.

meer informatie

Pijler 2


De tweede pijler is gebaseerd op een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Gedurende de werkzame periode wordt gespaard. Dit geld wordt over het algemeen belegd. Zodra de werknemer “met pensioen gaat”, zal dit geld worden uitgekeerd.

meer informatie

Pijler 3


De derde pijler is optioneel en dus vrijwillig. Er zijn beperkte fiscale faciliteiten om uw derde pijler pensioen te realiseren. Denk daarbij aan het opbouwen van een lijfrente kapitaal.

meer informatie

Pijler 4


Dat zijn alle overige voorzieningen ten behoeve van uw oude dag. Denk daarbij aan sparen, beleggen, overwaarde woning, toekomstige erfenissen en noem het allemaal maar op.

meer informatie