Algemeen Pensioenfonds

Vermoedelijk vanaf 1 januari 2016 kunnen werkgevers en pensioenfondsen hun deelnemers  in een eigen of gedeelde collectiiviteitskring van een nieuw op te starten Algemeen Pensioenfonds inbrengen. De wetgeving wordt hiertoe aangepast.

In principe kan iedereen behalve Bedrijfstakpensioenfondsen straks een APF oprichten. De rechtsvorm is altijd een stichting.  Het algemeen pensioenfonds is een nieuw type pensioenfonds in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet, naast het beroepspensioenfonds, ondernemingspensioenfonds en bedrijfstakpensioenfonds.