Formulier verdeling pensioen bij scheiding

 

 

 

Als u en uw partner gaan scheiden, komt er veel op u af dat geregeld moet worden. Naast andere afspraken moet u ook afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Daar is nu een handig formulier voor gemaakt.

 

Vanaf 1 mei 1995 hebben u en uw ex-partner bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed, allebei recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Op 1 mei 1995 is namelijk de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in werking getreden (Stb. 1994, 342). Bij wet van 17 december 1997 (Stb. 1997, 660) is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding ook van toepassing verklaard op het geregistreerd partnerschap.

 

 

Download het formulier Pensioenverdeling bij echtscheiding  dat u naar de pensioenuitvoerder kunt opsturen

 

 

 

Wanneer stuurt u dit formulier naar uw pensioenuitvoerder?

 

Met dit formulier geeft u aan uw pensioenuitvoerder door dat u

gescheiden bent en welke afspraken u en uw ex-partner over de

verdeling van het ouderdomspensioen hebben gemaakt bij echtscheiding,

scheiding van tafel en bed of einde van uw geregistreerd

partnerschap1. Ook als u geen afspraken maakt over de verdeling van

het ouderdomspensioen, is het belangrijk dat u het formulier naar uw

pensioenuitvoerder stuurt. Op basis van de wet heeft u namelijk recht op

de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of

geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

 

Stuur het formulier naar alle pensioenuitvoerders

 

Dit formulier stuurt u of uw partner naar alle pensioenuitvoerders bij

wie u of uw partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap

ouderdomspensioen heeft opgebouwd.

 

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van alle

pensioenuitvoerders waar u ooit ouderdomspensioen heeft opgebouwd.

 

Stuur het formulier binnen 2 jaar na het tijdstip van de scheiding op

 

Het is belangrijk dat u dit formulier, zo snel mogelijk, maar in ieder

geval binnen 2 jaar na het tijdstip van de scheiding opstuurt naar de

pensioenuitvoerder. Alleen dan betaalt de pensioenuitvoerder het verdeelde

ouderdomspensioen vanaf pensioeningangsdatum aan beide ex-partners

uit. Als u het formulier te laat of helemaal niet instuurt, moeten u en

uw ex-partner vanaf pensioeningangsdatum zelf de uitbetaling van het

verevende ouderdomspensioen regelen.

 

Wat doet de pensioenuitvoerder na ontvangst van het formulier?

 

De pensioenuitvoerder bekijkt de gegevens uit het formulier en, als u die

moet meesturen, de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of

het scheidingsconvenant. Zijn alle gegevens juist en ontbreekt er niets?

U krijgt dan bericht van de pensioenuitvoerder over de uitvoering van de

gemaakte afspraken.

 

Wanneer verdeelt de pensioenuitvoerder het ouderdomspensioen niet?

 

Als het bedrag aan ouderdomspensioen na de verdeling voor de ex-partner

minder is dan € 467,89 (bedrag 2017) per jaar, is er geen recht

op verdeling van het ouderdomspensioen. De pensioenuitvoerder verdeelt in

dat geval geen ouderdomspensioen.