Pijler 1 – AOW

De AOW is het basispensioen voor ingezetenen.

De AOW-premie wordt in een bedrag geheven met belastingen en overige premies volksverzekeringen. Alleen over de eerste twee schijven is belasting en premies verschuldigd.

De kosten voor de Algemene ouderdomswet (AOW) lopen op, tegelijkertijd vermindert het aantal werkenden dat deze kosten moet betalen. Het kabinet wil daarom dat mensen langer blijven werken.

Sinds 2013 krijgen Nederlanders een maand later recht op AOW, in 2014 weer een maand later en in 2015 nog eens een maand later.

In 2016, 2017 en 2018 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks verder met 2 maanden; daarna met 3 maanden. Vanaf 2023 zal de AOW-leeftijd op gezette tijden worden aangepast aan de toekomstige ontwikkeling van de levensverwachting.

Algemene ouderdomswet


 

Einde AOW

Een uitkering uit de AOW eindigt bij het overlijden van de pensioengerechtigde.

 

Bereken hieronder wanneer voor u de AOW ingaat: