Werknemerspensioen

In de tweede pijler wordt de pensioentoezegging door de werkgever aan de werknemer geregeld.

 

Een werkgever hoeft in principe geen pensioen te zeggen. Maar als de werkgever pensioen toezegt moet dit pensioen op grond van de Pensioenwet buiten de risicosfeer van de onderneming worden gebracht. Hiermee worden de belangen van de werknemer veilig gesteld. 

 

De pensioentoezegging geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder en voorziet in een levenslange uitkering ter zake van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid.

 

Er zijn verschillende vormen van pensioentoezegging. Elk heeft zijn eigen voor- en nadelen.

 

Denk hierbij aan de ontwikkeling van uw toekomstige lasten als werkgever, eventuele nabetalingen bij waardeoverdracht, werknemers die achteraf nog rechten claimen of vermeende discriminatie bij verschillende pensioenregelingen binnen één bedrijf.

 

Geijsel Kroon beschikt als één van de eerste bedrijven in Nederland over de door de AFM vereiste pensioenvergunning (nr. 12010650 per juni 2012).

 

Bij de pensioenadvisering voor nieuwe contracten werkt Geijsel Kroon uitsluitend op declaratiebasis, wij willen geen provisie van pensioenuitvoerders meer ontvangen. 

 

Maak gerust een vrijblijvende afspraak met één van onze pensioenadviseurs om even kort de (on)mogelijkheden met betrekking tot het tweede pijler pensioen te bespreken. U kunt bellen met 020-4961800 of een mailtje sturen aan info@geijselkroon.nl