Pijler 4 – Overige voorzieningen

Naast de drie bovenstaande pijlers wordt iedere Nederlander ook nog eens aangemoedigd om te sparen voor de oude dag. Het opbouwen van een eigen vermogen kan op verschillende manieren gebeuren. Vroeger lag de klemtoon hoofdzakelijk op het eigen initiatief, namelijk het persoonlijk sparen en/of beleggen. Automatisch denken we dan aan spaarrekeningen, obligaties, aandelen enzovoort. Denk hierbij ook aan overige assets zoals beleggingspanden en overige te verzilveren bezittingen.

Heden ten dage, met het steeds lager vitaal blijven,  mag ook de menselijke  kapitaal worden meegeteld. Steeds meer mensen blijven langer (al dan niet in deeltijd) werken of zoeken na hun pensionering een bijbaantje om nog wat bij te verdienen.