Nationale-Nederlanden

 

Algemeen

Algemene Voorwaarden [PDF] 310-92
Zekerheidspakket algemeen [PDF] VW-ZP 001.01
Algemene Verzekeringsvoorwaarden [PDF] G.9
Clausuleblad Terrorismedekking [PDF]
ZekerheidsPakket Particulieren [PDF] PP 0000-05

 

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid administratieve bedrijven detailhandel, horeca en ambachten [PDF] 541-03
Aansprakelijkheid administratieve bedrijven detailhandel, horeca en ambachten [PDF] 541-04
Administrative businesses, retail businesses, hotel and restaurant businesses etc. [PDF] 541-93
Administratieve bedrijven, detailhandel, horeca, ambachten, e.d. [PDF] 541-98
Administratieve bedrijven, detailhandel, horeca en ambachten [PDF] 541-99
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen [PDF] 542-02
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen [PDF] 542-03
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen [PDF] 542-04
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen [PDF] 542-92
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen [PDF] 542-93
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen [PDF] 542-98
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen [PDF] 542-99
Aansprakelijkheidsverzekering onderwijsinstellingen en sport- en ontspanningsverenigingen [PDF] 543-04
Aansprakelijkheidsverzekering voor medische beroepen [PDF] 544-03
Aansprakelijkheidsverzekering voor medische beroepen [PDF] 544-99
Aansprakelijkheidsverzekering voor (para)medische beroepen [PDF] 544-04
Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers [PDF] 545-02
Aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers [PDF] 545-04
Aansprakelijkheidsverzekering voor landbouwers, veehouders en tuinders [PDF] 546-99
Aansprakelijkheid voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen [PDF] 547-04
Aansprakelijkheid voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen [PDF] 547-96
Aansprakelijkheid voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen [PDF] 547-98
Aansprakelijkheid voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen [PDF] 547-99
Aansprakelijkheidsverzekering voor architecten en raadgevende ingenieurs [PDF] 548-04
Constructieverzekering voor bouwwerken (C.A.R.-verzekering) [PDF] 650-92
Aanvullende voorwaarden doorlopende C.A.R.-verzekering [PDF] 650-92 aanvullend
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven [PDF] VW-AVB 001.01
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering [PDF] VW-BA 001.01
Doorlopende Constructieverzekering voor bouwwerken (CAR) [PDF] VW-CAR 001.01
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren [PDF] PP 1100-02

 

Brand

Inboedelverzekering All-in [PDF] PP 2400-03
Inboedelverzekering Basis [PDF] PP 2300-04
Inboedelverzekering Extra [PDF] PP 2300-02
Geldverzekering voor de detailhandel [PDF] 509-93
Computer-/ Elektronicaverzekering [PDF] 664-03
Milieuschadeverzekering Rubriekenpolis [PDF] 672-08
Milieuschadeverzekering [PDF] 674-05
Extra Kostenverzekering [PDF] 668-03
Data-/programmatuurverzekering [PDF] 669-03
Brandverzekering [PDF] A.B.8
Brandverzekering [PDF] A.B.9
Richtlijnenblad uitvoering brandgevaarlijke werkzaamheden [PDF] B-12
Brand- en inbraakverzekering voor zaken [PDF] B.I.Z.1
Brandverzekering voor zaken [PDF] B.R.B.1
Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) [PDF] B.R.P.1
Perfect combinatieverzekering voor zaken (Euro) [PDF] C.Z.6
Perfect-Extra gebouwenverzekering [PDF] E.G.3
Perfect-Extra inboedelverzekering [PDF] E.I.1
Perfect-Extra inboedelverzekering (Euro) [PDF] E.I.2
Perfect-Extra woonhuisverzekering (Euro) [PDF] E.W.2
Glasverzekering [PDF] G.16
Glasverzekering (Euro) [PDF] G.17
Verzekering van Huiselektronica [PDF] H.E.2
Kostbaarhedenverzekering [PDF] K.B.1
Kostbaarhedenverzekering [PDF] K.B.2
Brand bedrijfsschadeverzekering [PDF] L.B.8
Clausuleblad Huurderving [PDF] L.H. 7
Perfect bedrijfsschadeverzekering [PDF] L.Z.9
Perfect bedrijfsschadeverzekering [PDF] L.Z.10
Perfect gebouwenverzekering [PDF] P.G.1
Perfect gebouwenverzekering [PDF] P.G.2
Perfect gebouwenverzekering [PDF] P.G.3
Clausuleblad Preventie Horeca [PDF] P.H.1.A
Clausuleblad Preventie Horeca [PDF] P.H.1.B
Clausuleblad Preventie Horeca [PDF] P.H.1 BV
Perfect inboedelverzekering [PDF] P.I.15
Clausuleblad Preventie Winkels [PDF] P.W.1
Clausuleblad Preventie Winkels [PDF] P.W.2
Perfect gebouwenverzekering [PDF] P.W.11
Perfect woonhuisverzekering (Euro) [PDF] P.W.13
Woonhuisverzekering All-in [PDF] PP 2200-02
Woonhuisverzekering All-in [PDF] PP 2200-04
Perfect zakenverzekering [PDF] P.Z.6
Perfect zakenverzekering [PDF] P.Z.8
Perfect zakenverzekering (Euro) [PDF] P.Z.9
Clausuleblad inventaris/goederen Detailhandel [PDF] Z.C.D.1
Computer- / Elektronicaverzekering [PDF] VW-COM 001.01
Geldverzekering [PDF] VW-GEL 001.01
Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering: Dekking Inventaris [PDF] VW-INV 001.01
Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering: Dekking Inventaris [PDF] VW-INV 001.02
Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering: Dekking Goederen [PDF] VW-GOE 001.01
Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering: Dekking Goederen [PDF] VW-GOE 001.02
Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering: Dekking Huurdersbelang [PDF] VW-HB 001.01
Inventaris- / Goederen- / Huurdersbelangverzekering: Dekking Huurdersbelang [PDF] VW-HB 001.02
Extra kostenverzekering [PDF] VW-EK 001.01
Bedrijfsschadeverzekering [PDF] VW-BS 001.01

 

Medisch

Ongevallenverzekering [PDF] 400-91
Ongevallenverzekering [PDF] 400-92
Ongevallenverzekering [PDF] 400-97
Ziekengeldverzekering dekking Daggeld [PDF] 413-11
Scholierenongevallenverzekering [PDF] 426-92

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstandverzekering [PDF] 371-00
Rechtsbijstandverzekering [PDF] 371-92
Rechtsbijstand Bedrijven en Beroepen [PDF] 372-00
Rechtsbijstandverzekering voor particulieren [PDF] 378-05
Gezinsrechtsbijstandverzekering [PDF] 378-91
Rechtsbijstand (Bedrijfs)motorrijtuigen [PDF] 379-00
Rechtsbijstandverzekering Bedrijven [PDF] VW-RB 001.01
Clausuleblad 226 – Dekking incassorechtsbijstand[PDF] 226

 

Reis, transport

Annuleringsverzekering [PDF] 408-97
Doorlopende Reisverzekering voor bedrijven [PDF] 433-96
Polisvervolgblad doorlopende Reisverzekering voor particulieren [PDF] 93-10.1204
Polisvervolgblad doorlopende Reisverzekering voor particulieren [PDF] 99-10.1204
Polisvervolgblad doorlopende Reisverzekering voor bedrijven [PDF] 1342-40.1204
Polisvervolgblad doorlopende Reisverzekering voor bedrijven [PDF] 1343-40.1204
Goederentransportverzekering [PDF] 620-06
Goederentransportverzekering [PDF] 620-14
Eigen vervoerverzekering [PDF] 621-06
Eigen vervoerverzekering [PDF] 621-14
Goederen Plus Polis [PDF] 622-10
Goederen Plus Polis [PDF] 622-14
Clausuleblad Monstercollectie [PDF] 6341-06
Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen [PDF] 65-8
Werk- en Landbouwmaterieel [PDF] 665-07
Eigen vervoerverzekering [PDF] VW-EV 001.01
Montageverzekering voor installatiewerken [PDF] VW-MON 001.01

 

Verkeer

Personenautoverzekering [PDF] 300-91
Aansprakelijkheidsverzekering Personenauto [PDF] 301-93
Cascoverzekering Personenauto [PDF] 303-91
Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering [PDF] 320-91
Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig [PDF] 321-94
Extra-verzekering (casco beperkt) Bedrijfsmotorrijtuigen [PDF] 322-95
Cascoverzekering Bedrijfsmotorrijtuigen [PDF] 323-95
Verzekeraarshulpdienst [PDF] 352-90
Rechtsbijstandverzekering [PDF] 354-90
Verzekeraarshulpdienst [PDF] 355-91
Ongevallenverzekering voor Inzittenden [PDF] 356-90
Schadeverzekering voor Inzittenden [PDF] 358-91
Verkeersschadeverzekering [PDF] 361-91
Ongevallenverzekering voor Inzittenden [PDF] 425-84
Automobilistenhulpverzekering [PDF] 437-91

 

Verzuim

Verzuimpakket Werkgever [PDF] 1304-05
Verzuimpakket Werkgever [PDF] 1316-01