Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.  Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Geijsel Kroon B.V., niet toegestaan.

 

Geijsel Kroon B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden in deze informatie of de gevolgen daarvan, noch is zij aan de inhoud van deze e-mail op enigerlei wijze gebonden.

 

Deze disclaimer bevestigt tevens dat deze e-mail is gecontroleerd op de aanwezigheid van computervirussen. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.