Leveringsvoorwaarden

 

sterkin-logo-de-echte-installateur(2) 

Leveringsvoorwaarden, noodzakelijk of nutteloos?

Installatiebedrijven worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor allerlei schades. Een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een absolute must.

Geijsel Kroon heeft deze voor u.

 

Het installatiebedrijf kan niet voor alles en voor steeds hogere bedragen aansprakelijk zijn!

Wij merken het in onze dagelijkse praktijk. Het aantal claims, dat tegen installatiebedrijven wordt ingesteld, is duidelijk aan het toenemen. Met enige regelmaat worden er schades veroorzaakt die zelfs de landelijke pers halen, waarbij mogelijk een installateur betrokken is.

Er zijn verschillende manieren om aan de ene kant schade te voorkomen of te verminderen, en aan de andere kant om uw aansprakelijkheid te beperken.

 

Ons kantoor heeft een gespecialiseerd advocatenkantoor opdracht gegeven om juridisch getoetste leveringsvoorwaarden te ontwikkelen voor particuliere en zakelijke cliënten. Deze voorwaarden stellen wij kosteloos aan u ter beschikking, samen met een gebruiksaanwijzing.  

 

Waarvoor dienen eigenlijk de leveringsvoorwaarden?

In de leveringsvoorwaarden staan onder andere de rechten en de verplichtingen van het installatiebedrijf en van de opdrachtgever. Maar er behoort ook uitvoerig aandacht te worden gegeven aan het beperken van de aansprakelijkheid van de installateur.

 

Het op een goede manier hanteren van leveringsvoorwaarden ten opzichte van uw opdrachtgever is een goede manier om uw aansprakelijkheid te beperken. Klik hier voor de toelichting.

 

Halvering eigen risico bij schade!

Indien u de leveringsvoorwaarden juist toepast komt Geijsel Kroon u tegemoet.

De leveringsvoorwaarden dienen met succes te kunnen worden ingeroepen in geval van een schade, dan geldt de helft van het eigen risico. Dit voordeel geldt alleen voor de dekking bedrijfsaansprakelijkheid.