Schadeverzekering voor Werknemers

sterkin-logo-de-echte-installateur(2)

 

Schadeverzekering werknemers

De werkgever draait steeds vaker op voor kosten en schade als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever wordt geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers.

 

De Schadeverzekering voor Werknemers (SVW) verzekert werknemers tegen allerlei vormen van ongevallen die werkgerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De zorgplicht van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel.

 

Als Sterkin-erkend bedrijf ontvangt u 10% premiekorting op de Schadeverzekering voor Werknemers.