Zonne-energie Verzekering

sterkin-logo-de-echte-installateur(2)

Verzeker niet alleen zonneboilers, zonnecollectoren en zonnepanelen maar de hele zonne installatie:

 

Uw voordelen:

– Unieke standaarddekking materiële schade

– Beschadiging en verlies van de installatie inclusief brand

– Verlies door diefstal zonder sporen van braak en vandalisme

– Alle schade veroorzaakt door wind, ook als het niet stormt

Eigen gebrek ook gedekt

– Kosten voor opsporen en lokaliseren van een beschadiging

– Beschadiging van eigendommen van verzekerde door een lekkende

   zonneboilerinstallatie

– Meerkosten gemaakt voor overwerk en expreszendingen

– Premie-indicatie; 25 euro per 10.000 euro installatie

 

 

Maar ook:

– Vergoeding op basis van nieuwwaarde of voortaxatie

– Overdekking voor uitbreiding van de installatie

– Opbrengstverlies

– Eén eigen risico voor de totale schade, indien er ook sprake is van opbrengstverlies

– Vergoeding van eigen schadebehandelingskosten van verzekerde

– De deskundigheid en service van Geijsel Kroon