Aansprakelijkheid gehuurd materieel

 

Huurt u wel eens werkmaterieel, een happertje, een kraantje, een shovel of ander werkmateriaal?

Dan denkt u natuurlijk dat u goed verzekerd bent. U heeft immers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en verwacht dat de werkzaamheden die u doet met de gehuurde machine zijn meeverzekerd.

De welbekende kleine lettertjes in het verhuurcontract en de polisvoorwaarden worden door de drukte van alle dag niet goed gelezen.

Verhuurbedrijven beperken hun aansprakelijkheid in hun algemene voorwaarden of wijzen deze in bepaalde situaties van de hand.
Elke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit schade met en door motorrijtuigen uit.

Moeilijk te begrijpen en moeilijk uit te leggen. Misschien kan een schadevoorbeeld dit verhelderen:

Een aannemersbedrijf huurt een graafmachine. Tijdens werkzaamheden wordt met de graafmachine een kabel geraakt waardoor een ander bedrijf schade lijdt. Op de aansprakelijkheidspolis van de aannemer wordt schade door dit werkrisico niet vergoed, omdat de schade is veroorzaakt door een gemotoriseerde machine.
Het verhuurbedrijf van de graafmachine biedt ook geen dekking.

Voor bovengenoemde schades is een oplossing, neemt u – als u wel eens werkmaterieel huurt – contact met ons op!

 

Verzekering gehuurd werkmaterieel