Brandgevaarlijke werkzaamheden

brandgevaarlijke werkzaamheden verzekering

 

Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden

 

 

Kleine lettertjes kunnen grote gevolgen hebben!

 

Regelmatig worden door verzekeraars, op vervolgbladen van polissen van installatiebedrijven clausules, vermeld. Hiermee proberen de verzekeraars het risico beheersbaar te maken. In onze adviespraktijk merken wij dat niet altijd aan de eisen van deze clausules wordt voldaan. Bij een schade kan dit tot een gehele of gedeeltelijke afwijzing van de claim leiden. Helemaal onredelijk is dit niet omdat ongeveer tien % van de branden veroorzaakt worden door brandgevaarlijke werkzaamheden.

 

Bij voorbeeld de Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden

 

Wanneer in het bedrijfspand van het installatiebedrijf of op locatie met open vuur wordt gewerkt (lassen, branden, solderen, enz.) dan is het verplicht om voorafgaande, tijdens en na afloop van deze brandgevaarlijke werkzaamheden een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen. Als hier niet aan wordt voldaan kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn omdat er dan geen dekking is of omdat er sprake kan zijn van een eigen risico van bijvoorbeeld 50.000 euro of meer.

 

Wat zijn brandgevaarlijke (dak) werkzaamheden?

 

Onder brandgevaarlijke dakdekkerwerkzaamheden wordt verstaan het verrichten van dakdekkerwerkzaamheden waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur. Onder deze werkzaamheden wordt mede verstaan:

 

a. lassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, verfbranden en/of andere werkwijzen waarmee open vuur wordt verkregen, alsmede;

b. het niet betrachten van de hierbij benodigde zorgvuldigheid, waaronder begrepen het onbeheerd laten van het materiaal waarmee het open vuur wordt verkregen.

 

Vaak  is de clausule Brandgevaarlijke dakdekkerswerkzaamheden niet van toepassing indien u minder dan 10% van uw totale omzet brandgevaarlijke dakdekwerzaamheden verricht.

 

Verzekeraars betalen de benadeelde en verhalen op u!

Sinds 1 januari 2014 is de Bedrijfsregeling Brandregres van toepassing geworden. Dit betekent dat verzekeraars van panden en de inhoud daarvan bij bijvoorbeeld een brand de schade volledig mogen verhalen op het bedrijf dat aansprakelijk hiervoor kan worden gehouden door onzorgvuldig handelen. Vóór 1 januari 2014 bestonden hiervoor in beperkte mate mogelijkheden.

 

 

Brigitte Wouda