Wat verzekert een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering (bedrijven), in vakjargon een AVB genoemd, beschermt als het ware het vermogen van de ondernemer tegen aansprakelijkheidsclaims.

 

Misverstanden zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Er heersen nogal wat misverstanden omtrent deze verzekering en ik zal trachten e.e.a. te verhelderen.
Het bijzondere aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat je aansprakelijk moet zijn. En dat is zeker niet bij iedere claim het geval. Aansprakelijkheid kan vanwege de leveringsvoorwaarden zijn uitgesloten. Maar er kan ook sprake zijn van overmacht of risicoaanvaarding door de claimende partij.

Aansprakelijkheid kan ontstaan vanwege de wet bij bijvoorbeeld een onrechtmatige daad of er kan sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid wanneer iemand zijn zakelijke afspraken niet is nagekomen.
Een onrechtmatige daad ontstaat wanneer iemand iets doet of nalaat in strijd met de wet of met de goede zeden. Je verleent bijvoorbeeld geen voorrang waar dat wel moet.
Contractuele aansprakelijkheid ontstaat bijvoorbeeld bij niet, niet tijdig, niet volledig of niet goed presteren. De trouwjurk die niet op tijd klaar is bijvoorbeeld.
Bij contractuele aansprakelijkheid is er vaak niets beschadigd, maar er volgt toch een claim (de trouwjurk die te laat wordt geleverd).

Bij de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven dekken wij meestal het zogenaamde kantoorrisico. Er is daadwerkelijke schade of er is letsel ten gevolge van een onrechtmatige daad. Een bezoeker van je bedrijf valt omdat je de vloer net hebt gedweild en je hebt verzuimd hem of haar hier voor te waarschuwen.

Bij geen enkele verzekering is alles gedekt, ook hier niet.

Standaard is opzet en schade door en met motorrijtuigen uitgesloten. Denk daarbij ook aan heftrucks en dergelijke voertuigen. Maar standaard zijn ook beroepsfouten zoals het op de verkeerde plek ophangen van een radiator of het gebruiken van de verkeerde kleur verf uitgesloten. Dit kan meestal verzekerd worden op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).
Over het algemeen sluiten dergelijke verzekeringen naadloos op elkaar aan. Waar de ene verzekering iets uitsluit, neemt de andere de dekking over. Zo sluit een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) zakelijk handelen uit omdat die juist op de AVB verzekerd is en sluit de AVB motorrijtuigen uit omdat die vaak wettelijk verplicht al WA verzekerd zijn.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven?

En juist door het beperkt houden van de dekking kan een basis aansprakelijkheidsverzekering bedrijven inclusief assurantiebelasting makkelijk voor een premie lager dan 200 euro worden aangeboden.

 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven