Schade door Hoverboard is niet verzekerdHoverboard is niet verzekerde tweewieler

 

 

Uw schade door of met een Hoverboard verzekerd?

Een Airboard of Hoverboard is een soort dwarse skateboard voorzien van een elektomotortje dat bestuurd wordt door met het lichaam in de gewenste richting te leunen. Internet staat vol met hilarische filmpjes van ongelukken met dit Hoverboard. Zijn dit ongelukken met of door een Hoverboard verzekerd?

 

Het antwoord is nee.

 

Met deze airboards mag u niet op de openbare weg, zelfs niet op de stoep, rijden. Het is een motorrijtuig, maar niet goedgekeurd en dat gaat het ook niet worden omdat een Hoverboard geen zitplaats en geen stuur heeft.

Indien u door uw schuld schade aan een derde toebrengt is deze schade in beginsel op uw aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) gedekt.

is een Hoverboard verzekerd

De uitsluiting AVP motorrijtuigen staat hier omschreven:

Schade toegebracht met of door een motorrijtuig indien

sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.

a. Het betreft een motorrijtuig zoals omschreven in de Wet

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

b. Het betreft een motorrijtuig dat verzekerde onder zich

heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt.

 

Motorrijtuigen kunnen in principe wel worden verzekerd, maar dat kan uitsluitend bij goedgekeurde motorrijtuigen en het is zeer onwaarschijnlijk dat de Hoverboard daarvoor in aanmerking komt. Een Hoverboard kan wel een snelheid van 16 tot 19 kilometer per uur ontwikkelen. Het is eigenlijk een gemotoriseerde tweewieler en zal dus aan de eisen van een bromfiets moeten voldoen. En dan moet er een stuur en zitplaats op, maar ja, dan is het geen Hoverboard meer.