BrandverzekeringWat is een brandverzekering?

 

Brand is een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.

 

Geen brand is daardoor bijvoorbeeld:

  • Schroeien
  • Broei
  • Doorbranden van apparatuur

 

Een brandverzekering dekt in principe de schade ten gevolge van een ongewilde brand.

 

Dus het fikkie in uw open haard is geen brand en de barbecue ook niet.

 

Brand is op heel wat verzekeringen gedekt. Op te beginnen op de opstalverzekering, maar ook op de VVE verzekering van uw appartement.

Op die polis is uw inboedel weer niet verzekerd en ook niet de door u zelf aangebrachte bouwkundige verbeteringen aan het appartement. Dat kunt u verzekeren op uw huurdersbelangverzekering.

De inboedel is verzekerd op uw inboedelverzekering, maar uw zakelijke inboedel heet dan opeens inventaris en kan worden verzekerd op de goederen/inventarisverzekering.

Als brand de oorzaak is van de tijdelijke afname van uw brutowinst omdat u geen omzet kon maken is dat gedekt op uw bedrijfsschadeverzekering.

Brand is op het casco deel van uw autoverzekering gedekt. Maar als u zelf per ongeluk brandschade veroorzaakt aan het eigendom van iemand anders dan is dat wellicht gedekt op uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering (avp).Maar als u dat in een zakelijke hoedanigheid doet is dat o uw avp uitgesloten en heeft u een AVB (aansprakelijkheidsverzekering bedrijven) nodig.

 

Brandverzekering