Ongevallenverzekering voor werknemers collectief

Wat is een collectieve Ongevallenverzekering?


 

Met een collectieve Ongevallenverzekering krijgt uw werknemer (of zijn nabestaanden) meestal een eenmalige uitkering als hij …

… door een ongeval overlijdt;

… door een ongeval voor altijd invalide blijft.

Voor wie is een collectieve Ongevallenverzekering?


 

De collectieve Ongevallenverzekering is voor werkgevers die hun werknemers een uitkering willen geven als ze een ongeval krijgen.

U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

• u bent alleen verzekerd voor ongevallen die op het werk gebeuren, en onderweg van huis naar het werk en terug;

• u bent verzekerd voor alle ongevallen van een werknemer. U bent dus 24 uur per dag verzekerd.

In de polisvoorwaarden staat wie de uitkering krijgt. Als de werknemer voor altijd invalide blijft, krijgt de werknemer meestal de uitkering. Als de werknemer overlijdt, krijgen de erfgenamen meestal de (eenmalige) uitkering

Welke risico’s zijn verzekerd?


 

Met een ongevallenverzekering is het volgende verzekerd:

Een uitkering als de werknemer overlijdt (Rubriek A)

Als de werknemer overlijdt door een ongeval, betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag.

Een uitkering als de werknemer voor altijd invalide blijft (Rubriek B)

Als de werknemer door een ongeval voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag.

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt uw werknemer geen uitkering, terwijl uw werknemer wel door een ongeval is overleden of voor altijd invalide blijft. Meestal heeft dit te maken met de oorzaak van overlijden of invaliditeit. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest. Kijk voor meer informatie onder niet-verzekerde risico’s in de trefwoordenlijst.

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?


 

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

Hoe hoog is de premie?


 

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

• het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?

• de beroepen van uw werknemers;

• de hoogte van de verzekerde bedragen.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering als uw werknemer invalide raakt, of komt te overlijden;

2. voor administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar probeert zo snel mogelijk uit te keren bij een ongeval. Overlijdt de werknemer door een ongeval? Dan betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag. Als de werknemer voor altijd invalide blijft, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag. Dat percentage verschilt per lichaamsdeel of orgaan.

Voorbeeld

• Als een werknemer een arm verliest, betaalt de verzekeraar 25 procent van het verzekerde bedrag.

• Als een werknemer een duim verliest, betaalt de verzekeraar 10 procent van het verzekerde bedrag.

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• Als het nodig is, werkt u goed mee om te bepalen waardoor de werknemer is overleden.

• Als er een ongeval is gebeurd, laat u dat zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. Dat doet u in ieder geval binnen drie maanden. Als een werknemer is overleden, dan laat u dat uiterlijk twee dagen voor de begrafenis of crematie weten.

• Als het nodig is, gaat de werknemer meteen naar een arts. Hij werkt mee om beter te worden. En hij doet wat de arts zegt.

• Als de verzekeraar dat nodig vindt, laat de werknemer zich onderzoeken door een arts of deskundige. De verzekeraar kiest dan bij welke arts of deskundige hij dat doet.

• U en de werknemer geven alle informatie die de verzekeraar nodig heeft.

• Als er iets verandert in uw bedrijf, laat u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. Bijvoorbeeld als uw werknemers ander werk gaan doen. Of als u andere producten of diensten gaat verkopen.

• U betaalt de volledige premie op tijd.

Zorgt u ervoor dat u en de werknemer zich goed aan de afspraken houden. Zo voorkomt u dat de werknemer geen of een lagere vergoeding krijgt.

Wanneer blijft een werknemer voor altijd invalide?


 

Een arts onderzoekt de werknemer. Hij bekijkt voor hoeveel procent de werknemer invalide is. De arts houdt zich aan de regels van de Nederlandse Specialistenverenigingen.

Tot wanneer krijgt de werknemer een uitkering?


 

De verzekeraar betaalt meestal een bedrag in een keer.

Wordt de uitkering tussendoor hoger?


 

Nee, de verzekeraar betaalt meestal een bedrag in één keer. Als de werknemer voor altijd invalide blijft, betalen sommige verzekeraars elke maand een bedrag.

Hoe lang loopt de verzekering?


 

U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering loopt. Dit heet de contractstermijn.

Wanneer kan ik de verzekering stoppen?

Aan het eind van de contractstermijn kunt u de verzekering altijd stoppen. U moet de verzekering dan wel een aantal maanden van tevoren opzeggen bij uw verzekeraar. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw laatste contractstermijn duurde. Duurde uw laatste contractstermijn bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar uw verzekering met drie jaar.

Soms kunt u de verzekering ook tussendoor stoppen. Kijk hiervoor in de trefwoordenlijst.

Kan de verzekeraar mijn verzekering ook stoppen?

De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als:

• u fraude pleegt;

• u de verzekeraar verkeerde informatie geeft;

• u de premie niet of niet op tijd betaalt.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.

Trefwoordenlijst


 

Niet-verzekerde risico’s

Uw werknemer is niet verzekerd:

• als het ongeval met opzet is gebeurd. Of als het ongeval de eigen schuld is van de medewerker;

• als het ongeval is gebeurd door een misdaad te plegen;

• als het ongeval is gebeurd doordat een werknemer heeft geprobeerd zelfmoord te plegen. Of doordat hij is overleden door zelfmoord;

• als het ongeval is gebeurd doordat de werknemer auto reed nadat hij alcohol had gedronken;

• als het ongeval is gebeurd door drugs te gebruiken;

• als het ongeval is gebeurd door een medische behandeling die niet nodig was;

• als het ongeval is gebeurd door een oorlog. Of door een demonstratie met geweld;

• als het ongeval is gebeurd door een atoomkern-reactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan.

Andere uitzonderingen

Meestal zijn er ook nog andere uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij:

• ziektes, zoals:

– spit

-hernia

-peesschede-ontsteking

-spierverrekkingen

-zweepslag

-tennisarm of golfersarm;

• een ongeval met een vliegtuig. Behalve als de werknemer een passagier was;

• gevaarlijke sporten. Zoals bungeejumpen, bergbeklimmen of motorraces;

• een ongeval met een motor. Dat geldt alleen als:

– de bestuurder jonger was dan 23 jaar;

– de motor een cilinderinhoud heeft van 50 cc of meer;

• het werken met houtbewerkingsmachines.

Er kunnen nog meer uitzonderingen zijn. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden.

Terrorisme of molest

Als het ongeval is gebeurd door terrorisme of molest, geldt een speciale regeling.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze-keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Tussendoor stoppen

In principe kunt u de verzekering niet tussendoor stoppen. De verzekering geldt zolang u werknemers in dienst hebt. Maar in sommige situaties kunt u de verzekering wel tussendoor stoppen. Bijvoorbeeld:

• als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf;

• als iemand anders uw bedrijf overneemt;

• als u stopt met uw bedrijf;

• als u geen werknemers meer in dienst heeft.

In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties.