Direct ingaande lijfrente

Wat is een direct ingaande lijfrente?


Met een direct ingaande lijfrente krijgt u een uitkering zolang u leeft. U krijgt daarmee een aanvulling op uw inkomen. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe vaak en wanneer u de uitkering krijgt. U betaalt de premie in één keer. Dat noemen we een koopsom. De uitkering gaat over het algemeen meteen van start.

Twee soorten

U kunt kiezen uit twee soorten lijfrenten:

• de levenslange lijfrente: u krijgt een uitkering zolang u leeft. Dit is gunstig voor als u oud wordt;

• de tijdelijke lijfrente: u krijgt een uitkering voor een paar jaar. Of de uitkering stopt als u overlijdt.

Bij beide soorten lijfrenten kunt u minder geld terugkrijgen dan u heeft ingelegd. Bijvoorbeeld als u overlijdt vlak nadat u de verzekering heeft afgesloten. U heeft dan nog niet zoveel uitkeringen gekregen. Hoe kunt u dit voorkomen? Daarvoor heeft u twee mogelijkheden:

• U spreekt af dat de uitkering overgaat op uw partner of nabestaanden. Hierdoor is de uitkering vanaf het begin wel lager. Voor de overgang kunt u ervoor kiezen dat de partner of nabestaanden dezelfde uitkering krijgen of een lagere.

• U sluit een overlijdensrisicoverzekering af. U betaalt daarvoor een extra premie. Kijk voor meer informatie over overlijdensrisicoverzekeringen hier: Overlijdensrisicoverzekering.

Belasting

Regels over belastingen zijn erg belangrijk bij de direct ingaande lijfrente. Deze stellen vooral grenzen aan de looptijd en hoogte van de tijdelijke lijfrente. Dat betekent dat u de duur en hoogte van de uitkeringen niet helemaal zelf kunt kiezen.

Hoe hoog is mijn uitkering?


Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe hoog uw uitkering is. De hoogte hangt af van:

• de hoogte van de koopsom;

• de hoogte van de rente;

• uw leeftijd;

• uw geslacht;

• de duur van de uitkering;

• of de uitkering overgaat op uw partner of nabestaanden als u overlijdt.

Winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe hoog uw uitkering is. Dit bedrag ontvangt u gegarandeerd. Dit bedrag kan wel hoger worden door de winst die de verzekeraar maakt, maar nooit lager. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet zeggen hoe hoog uw uitkering wordt. Maar als hij winst heeft gemaakt, krijgt u de rest van de verzekering een hogere uitkering.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering;

2. voor beheer- en administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?


U kunt de verzekering niet eerder stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die u heeft gemaakt.

Krijg ik een medische keuring?


Voor deze verzekering krijgt u geen medische keuring. Sluit u ook een overlijdensrisicoverzekering af? Dan vult u een vragenlijst in over uw gezondheid voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten.

Trefwoordenlijst


Offerte

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Rente

Voor de lijfrente betaalt u een koopsom. De verzeke- raar belegt deze koopsom op de kapitaalmarkt. Daardoor ontvangt hij een rentevergoeding. De hoogte van die rente werkt door in de hoogte van de uitke- ringen die de verzekeraar met u afspreekt op het moment dat u de lijfrente afsluit. Hoe hoger de rente op dat moment is, hoe hoger de uitkeringen zijn.