Inventaris verzekering zakelijkEen inventarisverzekering is feitelijk een zakelijke inboedelverzekering

 

 

Waar de inboedel de particulier inboedel verzekert, verzekert de inventaris verzekering de zakelijke inboedel, de inventaris. In deze brandpolis staat welk bedrag uitgekeerd wordt na een schade. In een enkel geval is dat de dagwaarde, veelal is dat de nieuwwaarde. Het bedrag dat nodig is om dezelfde inventaris opnieuw aan te schaffen. Veel verzekerden verwachten bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd te krijgen. Maar als de dagwaarde door bijvoorbeeld gebruik, slijtage of afschrijving lager is dan 40% van de nieuwwaarde,  keert de verzekering alleen maar de dagwaarde uit. Zélfs als iemand verzekerd is op basis van de nieuwwaarde. Gemiddeld genomen is dat al na drie jaar na aanschaf. Het tekort moet uit eigen zak worden betaald. Tenzij vooraf is afgesproken dat bij schade afgerekend wordt op basis van een taxatiewaarde.

Een taxatierapport voorkomt dat, omdat de eigendommen in detail worden vastgelegd op basis van de juiste waarden. Deze bedragen zijn dan ook bindend en worden uitgekeerd als er schade is. Dat is wettelijk geregeld via artikel 7:960 BW.

 

Mag ik één gesneden bruin brood?

Mag ik één gesneden bruin brood?

 

 

 

Bliksem en inductie

Wat is het verschil?

Blikseminslag ontstaat door ontlading van energie in de lucht in de vorm van een lichtflits, waardoor brand ontstaat.

Inductie is een elektrische ontlading zonder inslag, waarbij de schade door die elektrische ontlading ontstaat. Meestal volgt geen brand, maar wordt, door overspanning op het netwerk, voornamelijk scha­de toegebracht aan elektronische apparatuur.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe kunt u bliksem- of inductieschade voor­ko­men?

Organisatorische maatregelen zijn eenvoudig uit te voeren en hoeven niet veel te kosten. Denk bijv. aan het, na werktijd, ontkoppelen van antennes en (elektronische) apparatuur bij naderend onweer. Het maken van back-ups is een ander voorbeeld.

Denk ook aan technische maatregelen zoals een bliksemaf­lei­der of overspanningsbeveiliging. (Overspanningsbeveiliging zorgt ervoor dat span­­­ningspieken geneutraliseerd worden.)

 

Blikseminslag en brandverzekering

Wanneer gebouwen schade oplopen door een blik­seminslag, is dat gedekt via de brandverzekering van het gebouw. Voorwaarde is wel dat op de plaats van de schade (of in de nabijheid daarvan) sporen van de blikseminslag te zien zijn. Dat kan schade aan het gebouw zelf zijn, maar bijvoorbeeld ook een gespleten boom in de directe omgeving.

Voor zaken die zich ín gebouwen bevinden, is blik­semschade ook gedekt via de brandverzekering.

Let op. Voor zaken die in een gebouw staan, gel­den strengere voorwaarden. Er moeten dan sporen van blikseminslag te zien zijn aan het gebouw zelf. Schade in de buurt is dan niet voldoende.

 

Inductie en brandverzekering

Wanneer er bij een schade aan gebouwen geen spo­ren van blikseminslag te zien zijn, is er op basis van de brandverzekering geen dekking. Hetzelfde geldt wan­neer u schade heeft aan apparatuur maar er aan de buitenkant van het gebouw geen schade te zien is. U heeft dan een induc­tie­ver­ze­ke­ring nodig. En dat is zeker geen overbodige luxe om­dat met na­me elektronische apparatuur erg gevoelig is voor de gevolgen van inductie. Vaak zijn er bij dergelijke schades aan de buitenkant van het gebouw geen sporen van bliksem te vinden, maar in het ge­bouw zelf wel (zwartgeblakerde ap­pa­ra­tuur, scha­de in de meterkast).

Clausule elektrische installatie, scope 10, NTA 8220, NEN 3140: