Kapitaalverzekering

Wat is een kapitaalverzekering?


 

Indien winstdeling

Met een kapitaalverzekering krijgt u een uitkering aan het einde van de verzekering. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dat bedrag kan niet lager worden. Het bedrag kan wel hoger worden door winstdeling. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Indien geen winstdeling

Met een kapitaalverzekering krijgt u een uitkering aan het einde van de verzekering. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Veel mensen sluiten een kapitaalverzekering af om de hypotheek af te kunnen lossen. Of voor een aanvulling op het pensioen.

Belasting

Regels over belastingen zijn erg belangrijk bij de kapitaalverzekering. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol.

Wanneer betaal ik de premie?


 

Meestal kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken.

Koopsom

Bij sommige verzekeringen betaalt u in één keer de premie. Dat noemen we een koopsom.

Hoeveel premie betaal ik?


 

De premie kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. Dat spreekt u af als u de verzekering afsluit.

Hoe hoog is mijn uitkering?


 

Indien geen winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Indien winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dit bedrag kan niet lager worden. Het bedrag kan wel hoger worden door winstdeling. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Wat is winstdeling?


 

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dit bedrag ontvangt u gegaran- deerd. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling, maar nooit lager. Hoe hoger de winstdeling is, hoe hoger dit bedrag wordt. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is.

De verzekeraar kan dus van tevoren niet zeggen hoe hoog het totale bedrag wordt dat u aan het einde van de verzekering krijgt.

Indien contractuele overrentedeling

Vorm van winstdeling De verzekeraar belegt uw premie in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties.

Indien maatschappijwinstdeling

Vorm van winstdeling Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog uw winstdeling is.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering;

2. voor uw risicodekking:

Overlijdensrisico

Met een kapitaalverzekering spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan uw nabestaande bijvoorbeeld de hypotheek aflossen als u overlijdt. Meestal kunt u ook afspreken dat de verzekeraar niet uitkeert als u overlijdt. Dan hoeft u daarvoor ook geen premie te betalen.

Sluit u de verzekering af voor uw kind of kleinkind? Dan kunt u bij sommige kapitaalverzekeringen een extra overlijdensrisicoverzekering nemen. Als u dan overlijdt voordat de verzekering stopt, betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie. Zodat de verzekering tot aan de einddatum kan doorlopen.

Arbeidsongeschiktheid

Bij sommige kapitaalverzekeringen kunt u ook verzekeren dat u geen premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. Of dat u maar een deel van de premie betaalt. Dan betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie;

3. voor beheer- en administratiekosten;

4. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?


 

Een kapitaalverzekering sluit u af voor een langere tijd. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe lang de verzekering duurt. U mag uw kapitaalverzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. Dan kunt u wel geld verliezen. Als u de verzekering vlak na het begin stopt, kan uw uitkering extra laag zijn. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voordat u de verzekering afsluit.

Uw verzekeraar of tussenpersoon weet hoe hoog het uit te keren bedrag is als u wilt stoppen. Hij kan u ook advies geven over wat u met het bedrag kunt doen.

Krijg ik een medische keuring?


 

Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheids- verklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Of is het misschien niet mogelijk om een arbeidsongeschikt- heidsdekking af te sluiten. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.

Trefwoordenlijst


 

Eerder stoppen

U wilt bijvoorbeeld stoppen met het betalen van premie. Of u wilt onder voorwaarden de verzekering premievrij maken. Dan adviseert uw tussenpersoon of verzekeraar u hierover graag. De verzekering duurt dan bijvoorbeeld even lang, maar het eindbedrag is lager .

Offerte

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze- keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

•  uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

.