Milieu Schadeverzekering

Met een Milieu SchadeVerzekering verzekert u het financiële risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Uiteraard geldt hiervoor dat u zich moet houden aan de wettelijke eisen op dat gebied. En toch kan er dan nog wel eens iets mis gaan.

 

De MilieuSchadeVerzekering heeft een brede dekking. Daaronder vallen:

 

-Saneringskosten

-Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest

-Onderzoekskosten

-Bereddingskosten

-Kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:

-Noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;

-Kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;

-Herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;

-Bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

 

Voor de volgende schades kunt u geen beroep doen op uw MilieuSchadeVerzekering:

 

-Luchtverontreiniging;

-Bestaande verontreiniging;

-Personenschade;

-Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

Om uw bedrijf goed te verzekeren tegen deze risico’s, heeft u andere verzekeringen nodig. Voor uw ondergronds tanks sluit u bijvoorbeeld een Tankpolis af.

 

Eigenlijk heeft elk bedrijf een MSV nodig. De premie is doorgaans laag, voor kleine bedrijven meestal rond de € 200,- per jaar.