Afmelden van een kenteken bij de RDW en de artikel 34 verklaring WAM

Uit de praktijk blijkt dat er over dit onderwerp nog veel onduidelijkheid bestaat. Daarom willen wij u hierover graag verder informeren.

Wanneer wordt een kenteken afgemeld?

 

Niet of niet tijdige premiebetaling

Wanneer een premie van een WAM plichtig motorrijtuig om welke reden dan ook niet of niet op tijd betaald wordt (zie de polisvoorwaarden), dan heeft dat als consequentie dat het betreffende kenteken door de verzekeraar bij de RDW wordt afgemeld. Die handeling is niet vrijblijvend. Dat zijn zij  op grond van de vergunning om als verzekeraar op te mogen treden verplicht.

 

Verzekerde is geen eigenaar van het motorrijtuig (meer)

Een kenteken wordt door de verzekeraar  ook afgemeld na een mutatie waarbij een verzekerd motorrijtuig wordt vervangen door een ander motorrijtuig. Het ‘oude’ motorrijtuig wordt dan bij de RDW afgemeld. Moet het ‘oude’ motorrijtuig tijdelijk nog verzekerd blijven (bijvoorbeeld omdat verkoop nog moet plaatsvinden) dan kunt u dat bij het doorgeven van de wijziging aan ons  aangeven. In zo’n geval zullen zij het ‘oude’ motorrijtuig tijdelijk nog in dekking houden, zodat daardoor nog aan de verzekeringsplicht wordt voldaan.

 

Wat is de consequentie van een kenteken afmelding?

Snelle controle

Nadat een kenteken is afgemeld wordt niet meer voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht. De RDW controleert hierop vaak, snel en streng. Leidde een afmelding van een kenteken in het verleden pas na lange tijd tot een controle, tegenwoordig controleert de RDW al binnen 14 dagen. Bij die controle gaat de RDW uit van de peildatum. De peildatum is het moment van de controle.

 

Boete

Constateert de RDW dat een motorrijtuig op de peildatum niet volgens de WAM is verzekerd, dan legt de RDW onherroepelijk een boete van € 380,- op, die met € 6,- administratiekosten wordt verhoogd. Op de eigenaar van het motorrijtuig rust dan de verplichting om aan te tonen dat het motorrijtuig op de peildatum wel verzekerd was.

 

De artikel 34 verklaring

Is een motorrijtuig onterecht bij de RDW afgemeld (bijvoorbeeld omdat de verzekeraar vergeten zou zijn het motorrijtuig bij de RDW aan te melden) dan kan dat aan de RDW kenbaar worden gemaakt door middel van een artikel 34 verklaring WAM. Wordt die verklaring aan de RDW gegeven, dan vervalt de boete.

 

Belangrijk

Hieruit volgt, dat als het afmelden van een kenteken NIET het gevolg is van een fout van de verzekeraar (dus als gevolg van een niet tijdige premiebetaling of wanneer een verzekerde een auto nog gebruikt nadat die in de verzekering is vervangen door een andere auto) dan MAG de verzekeraar GEEN artikel 34 verklaring WAM afgeven. Doet de verzekeraar dat wel, dan kan de RDW de verzekeraar sancties opleggen, bijvoorbeeld het intrekken van de vergunning om als verzekeraar op te treden. In de hierboven genoemde gevallen mag de verzekeraar dus geen artikel 34 verklaring afgeven, vanwege een wettelijke verplichting die op elke verzekeraar rust.

Wij benadrukken dat wanneer geen artikel 34 verklaring kan worden afgegeven, dat niet komt omdat de verzekeraar dat niet zou willen doen. Zij zijn onderworpen aan toegenomen regelgeving op dit gebied en worden door de RDW aangesproken op het moment dat zij vaststelt dat er door de verzekeraar een bovengemiddeld aantal artikel 34 verklaringen wordt afgegeven. Dat kan sancties van de kant van de RDW inhouden die de verzekeraar zich niet kan veroorloven. Wij vertrouwen op uw begrip hierover.

 

Overlegsituaties

Uiteraard zijn zij wel bereid om binnen de geldende regels over een specifieke zaak te overleggen en daar waar dat mogelijk is een artikel 34 verklaring af te geven.

 

Betaal niet te veel premie.

Vergelijk hier uw autoverzekering:

 

Astrid

Astrid van Leeuwen