Natura-uitvaartverzekering

Wat is een natura-uitvaartverzekering?


Met een natura-uitvaartverzekering kunt u uw begrafenis of crematie laten verzorgen. Het is een pakketverzekering voor uw hele leven. Uw familie krijgt geen bedrag, maar de verzekeraar regelt uw begrafenis of crematie. De verzekeraar regelt dan samen met uw nabestaanden bijvoorbeeld:

• de begrafenis- of de crematieplechtigheid;

• de kist;

• de auto’s;

• de rouwkaarten.

Ook kunt u bepaalde keuzes aan uw nabestaanden overlaten. Dit spreekt u van tevoren af.

Direct aan de uitvaartverzorger

Bij sommige verzekeringen krijgt de uitvaartverzorger een bedrag. Daarmee kan de rekening of een deel van de rekening van de begrafenis of crematie worden betaald. U maakt zelf de keuzes over wat u bij de uitvaart wilt. U bent dus niet verplicht om bepaalde diensten, zoals volgauto’s of rouwkaarten, af te nemen.

Er zijn ook natura-uitvaartverzekeraars die een geldbedrag op de polis hebben staan. Ook deze verzekeraars betalen het geld voor uw begrafenis of crematie direct aan de uitvaartverzorger. Uw familie krijgt dus geen geld in handen.

Wat moet mijn familie doen bij mijn overlijden?


Als u overlijdt, moet uw familie dat aan de verzekeraar laten weten. Meestal kan uw familie daarvoor bellen met de verzekeraar.

Heeft u een pakketverzekering? Dan regelt de verzekeraar de begrafenis of crematie. Sommige natura-uitvaartverzekeraars hebben een geldbedrag op de polis staan. Ook zij regelen de uitvaart direct met de uitvaartondernemer.

Hoeveel premie betaal ik?


De premie die u betaalt, kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de verzekering afsluit.

De premie wordt hoger

Kiest u ervoor dat de premie tijdens de looptijd hoger wordt? Dan bepaalt de verzekeraar met hoeveel procent de premie hoger wordt. Dit doet hij op basis van de kostenstijging van het pakket. U krijgt dan een brief waarin staat hoeveel premie u moet betalen. Alles in Nederland wordt steeds duurder. Door de premie te verhogen, garandeert de verzekeraar dat u ook in de toekomst het pakket ontvangt dat u heeft afgesproken.

U betaalt premie totdat u overlijdt. Of tot de datum die u heeft afgesproken met de verzekeraar.

Hoe hoog is mijn uitkering?


U krijgt geen uitkering in geld. De verzekeraar regelt de begrafenis of crematie direct bij een uitvaart- verzorger waarmee de verzekeraar een afspraak heeft. Uw familie kan ook voor een andere uitvaartverzorger kiezen. Dan berekent de verzekeraar welk bedrag de uitvaartverzorger krijgt. Er gaat dan wel een deel van het bedrag af. Ook moet uw familie de rekeningen van de begrafenis of crematie laten zien.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering;

2. voor beheer- en administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?


De verzekering loop totdat u overlijdt. U betaalt premie totdat u overlijdt, of tot de leeftijd die u heeft afgesproken met de verzekeraar. U mag de verzekering ook eerder stoppen. Als u de verzekering stopt, heeft de verzekering soms een waarde. De verzekeraar kan nog kosten in mindering brengen op de waarde van de verzekering. Bijvoorbeeld de vergoeding voor uw verzekeringsadviseur of de kosten van de administratie. Als u de verzekering stopt, krijgt u geen geld uitgekeerd. Als u overlijdt, wordt het bedrag uitgekeerd.

Krijg ik een medische keuring?


Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheids- verklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.

Trefwoordenlijst


Offerte

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze- keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.