Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?


Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan het inkomen van uw nabestaanden worden aangevuld. Of hiermee kunnen schulden geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

Voor een hypotheek …

Veel mensen sluiten samen met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Zo kan uw nabestaande de hypotheek of een deel daarvan aflossen als u overlijdt.

… of een lening

Daarnaast sluiten veel mensen een overlijdensrisicoverzekering af als zij een lening aangaan. Met de uitkering na overlijden kunnen nabestaanden dan de kredietlasten afbetalen. Een dergelijke overlijdensrisicoverzekering heet ook wel een betalingsbeschermer.

Indien geen winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt.

Indien winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling.

Indien winstdeling en er een uitkering is bij leven op de einddatum van de verzekering door winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. Als u nog leeft als de verzekering stopt, krijgt u soms een bedrag. Dat hangt af van de winstdeling.

Wanneer betaal ik de premie?


Meestal kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie totdat de verzekering stopt. Of tot de datum die u heeft afgesproken.

Hoeveel premie betaal ik?


De premie die u betaalt, kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de verzekering afsluit. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

• de hoogte van de uitkering;

• hoe lang de verzekering nog duurt;

• hoe oud u bent. Meestal wordt de premie hoger naarmate u ouder wordt.

Uw premie verandert

In dit geval bepaalt de verzekeraar hoeveel premie u betaalt. Meestal wordt de premie ieder jaar hoger, omdat u ouder wordt.

Uw premie blijft gelijk

In dit geval betaalt u altijd evenveel premie. Dat betekent dat aan het begin van de verzekering uw premie hoger kan zijn dan bij een verzekering waarbij de premie verandert. Maar na een tijd kan uw premie ook weer lager zijn dan de premie die verandert.

U betaalt een koopsom

Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom.

Hoe hoog is de uitkering?


Indien geen winstdeling

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kunt u kiezen als de verzekering is bedoeld om bij overlijden een lening af te betalen. Die lening kan geleidelijk afgelost worden. Het kan ook een bedrag zijn dat hoger wordt tijdens de looptijd.

Indien winstdeling en verhoging uitkering bij overlijden door winstdeling

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kunt u kiezen als de verzekering is bedoeld om bij overlijden een lening af te betalen, en die lening geleidelijk wordt afgelost. Het kan ook een bedrag zijn dat hoger wordt tijdens de looptijd.

Winstdeling

Het bedrag kan ook hoger worden door winstdeling. Maar dit kan nooit lager zijn dan wat u heeft afgesproken. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is op het moment dat u overlijdt.

Indien winstdeling in de vorm van een uitkering bij leven op de einddatum van de verzekering

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kunt u kiezen als de verzekering is bedoeld om bij overlijden een lening af te betalen. Die lening kan geleidelijk afgelost worden. Het kan ook een bedrag zijn dat hoger wordt tijdens de looptijd.

Winstdeling

Als u nog leeft als de verzekering stopt, dan krijgt u een deel van de winst. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de uitkering is als de verzekering stopt.

Indien winstdeling in de vorm van zowel verhoging uitkering bij overlijden als een uitkering bij leven op de einddatum van de verzekering

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit kan een vast bedrag zijn, of een bedrag dat vanaf het begin van de verze- kering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kunt u kiezen als de verzekering is bedoeld om bij overlijden een lening af te betalen, en die lening geleidelijk wordt afgelost. Het kan ook een bedrag zijn dat hoger wordt tijdens de looptijd.

Winstdeling

Het bedrag kan ook hoger worden door winstdeling, maar nooit lager dan wat u heeft afgesproken. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als u overlijdt.

Als u nog leeft als de verzekering stopt, krijgt u een deel van de winst. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de uitkering is als de verzekering stopt.

Wat is winstdeling?


Indien contractuele overrentedeling

De verzekeraar belegt uw premie in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties.

Indien maatschappijwinstdeling

Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dit is afhankelijk van uw verzekeraar. Dan wordt de uitkering hoger. De uitkering kan nooit lager worden dan wat u heeft afgesproken. Als u nog leeft als de verzekering stopt, krijgt u soms een bedrag. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog de winstdeling is.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering;

2. voor uw risicodekking:

Arbeidsongeschiktheid

Bij sommige overlijdensrisicoverzekeringen kunt u ook verzekeren dat u geen premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. Of dat u maar een deel van de premie betaalt. Dan betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie;

3. voor beheer- en administratiekosten;

4. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?


U mag de verzekering eerder stoppen. Dan betaalt u geen premie meer.

Indien er een gelijkblijvende premie wordt betaald

Heeft u ervoor gekozen altijd dezelfde premie af te dragen? Dan kan het zijn dat de verzekering een waarde vertegenwoordigt. In dat geval kan het zijn dat u een bedrag krijgt als u de verzekering eerder stopt.

Krijg ik een medische keuring?


Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheids- verklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Of is het niet mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsdekking af te sluiten. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.

Trefwoordenlijst


Offerte

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze- keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangen- vereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.