Pechhulpverzekering

Wat is een pechhulpverzekering?


 

De pechhulpverzekering biedt hulp bij autopech onderweg.

Welke risico’s dekt een pechhulpverzekering?


autoverzekering

Meestal kunt u kiezen voor pechhulp …

… in Nederland;

… in heel Europa;

… in heel Europa en in sommige landen buiten Europa.

Sommige verzekeraars bieden ook verzekeringen aan waarbij autopech in uw eigen woonplaats gedekt is.

In Nederland …

Heeft u pech onderweg? Dan kunt u rekenen op reparatie van eenvoudige gebreken ter plaatse. Als dat niet kan, dan wordt uw auto versleept naar een garage in de buurt. Of uw auto wordt naar uw eigen garage gebracht. Als reparatie niet mogelijk is, krijgt u een vervangende auto aangeboden. Of ander passend vervoer, zoals het openbaar vervoer of een taxi.

… of het buitenland

Bij pechhulp in het buitenland biedt de verzekeraar vaak verschillende mogelijkheden aan. Dit hangt af van de situatie. Denk aan:

• transport naar uw eindbestemming;

• vervangend vervoer;

• stalling van uw voertuig;

• het vervoer terug naar Nederland;

• het toesturen van onderdelen.

Meestal zijn ook reiskosten en noodzakelijke hotelovernachtingen in de verzekering opgenomen. Vaak zit daar wel een beperking aan.

Oudere auto

Deze verzekering biedt meestal geen dekking aan auto’s die ouder zijn dan tien jaar. Wanneer dit wel zo is, dan moet er een hogere premie worden betaald.

 

 

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar?


 

De verzekeraar handelt schade af

Als u pech heeft onderweg, dan helpt de verzekeraar u zo snel mogelijk. Hij staat u bij met raad, daad, advies en hulp. Zodat u uw weg zo snel mogelijk weer kunt vervolgen. En als dat niet kan, doet de verzekeraar zijn best om u een andere oplossing aan te bieden. Hij kan hiervoor ook een alarmcentrale inschakelen.

De verzekeraar informeert u over veranderingen

Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …

… uitbreiding of beperking van de dekking;

… aanpassing van de premie;

… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?


 

• U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kan de verzekeraar precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.

• U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging.

• U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar de dekking die u kiest. Bent u alleen verzekerd in Nederland of ook in het buitenland? Dat heeft invloed op de premie.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

• voor het verlenen van hulp bij pech onderweg;

• voor administratiekosten;

• om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie omgaan;

• om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis

Trefwoordenlijst


 

Alarmcentrale

Een alarmcentrale werkt samen met de verzekeraar. De centrale is gespecialiseerd in het bieden van hulp bij pech, calamiteiten en rampen. De alarmcentrale heeft een netwerk van contacten in binnen- en buitenland. Deze contacten schakelt de centrale in om hulp te bieden als u pech heeft.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de premie;

• eigen risico’s;

• de verzekerde risico’s;

• de uitsluitingen daarop;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.

 

Verlenging van uw verzekering

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt voor verzekeraars over het verlengen van verzekeringen. Wanneer uw verzekering voor de eerste keer met een jaar wordt verlengd, dan laat de verzekeraar u weten dat u de verzekering op ieder moment kunt opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van maximaal een maand.

Langer dan een jaar

Wilt u uw verzekering voor langer dan een jaar afsluiten of verlengen? Dan moet u hiervoor een extra handtekening zetten. U kunt de verzekering dan niet zomaar eerder opzeggen. U bent dan gebonden aan een bepaalde afgesproken contractstermijn.

Meer informatie over het afsluiten, verlengen en opzeggen van verzekeringen leest u op www.allesoververzekeren.nl.