Product Recall Verzekering

Wanneer een geleverd product achteraf onveilig blijkt te zijn, kan of moet dit product worden teruggehaald uit de markt. De product recall. Deze terughaalactie kan worden verzekerd als onderdeel van de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.

Een standaard aansprakelijkheidsverzekering bedrijven dekt geen productaansprakelijkheid. In het verlengde van de productaansprakelijkheidsverzekering kan de product recall verzekering worden overwogen.

Wanneer is een product onveilig?

We maken eerst onderscheid tussen food en non-food.

Food zijn levensmiddelen die bestemd zijn om geheel of gedeeltelijk door de mens te worden geconsumeerd. Non-food zijn producten die logischerwijs door de mens worden gebruikt.

Onveilig food:

Dat zijn levensmiddelen die ronduit schadelijk zijn, zowel op de korte als lange termijn.

Denk aan een salmonellabesmetting en dergelijke incidenten. De partij moet dan terstond worden getraceerd en teruggehaald. Verzekerd of niet.

Ongeschikt food:

Hier is niet direct sprake van gevaar voor de volksgezondheid, maar het product voldoet niet (meer) aan de eisen voor het normale gebruik.

Denk hierbij aan verkeerd labelling van een product. Dat is op zich niet gevaarlijk, maar als er sinas op het label staat terwijl het cola is, is het product niet meer geschikt voor de verkoop.

Er zijn 4 categorieën gevaren:

-Biologisch (schimmels, bacteriën etc)

-Fysiek (glas in de appelmoes etc)

-Allergisch (noten, koemelk en andere allergenen)

-Chemisch (radioactief, bestrijdingsmiddelen etc..)

 

Onveilig non-food:

Onveilige goederen die bestemd zijn om door consumenten te worden gebruikt kunnen een risico opleveren dat wat men onder normale gebruiksomstandigheden niet hoeft te verwachten.

Denk daarbij een hamer waarvan de kop te makkelijk losschiet. Op zich weet een gebruiker wel dat de kop na langdurig gebruik los kan schieten. Maar dat hoeft een gebruiker niet op de eerste dag te verwachten.

Wie beslist over de recall?

Iedere onderneming in de keten kan zich genoodzaakt voelen om tot recall over te gaan. Dat kan bijvoorbeeld de winkelier, groothandel of de fabrikant of importeur zijn. Doen zij dat niet, dan nemen zij bewust het risico om later aansprakelijk te worden gesteld.

Wat is dan recall?

-Het product moet worden getraceerd. Dat is niet altijd even eenvoudig. Soms is het product al vermengd met andere producten. Denk aan paardenvlees dat in hamburgers is verwerkt.

-Het product moet uit de handel, uit de schappen, uit de voorraden worden verwijderd.

-De recall moet worden gemeld bij de relevante autoriteiten.

-De markt, de consument, het publiek moet worden gewaarschuwd. Hier ziet u de advertenties in de landelijke dagbladen.

-Een eventuele terugroepactie. Al dan niet via de leveranciers.

 

Verzekering:

 

in een enkel geval dekt de aansprakelijkheidsverzekering de bereddingskosten. Dit zijn kosten ter voorkoming of vermindering van een (dreigende) schade.  Daarnaast kunnen er nog aanzienlijke te verzekeren kosten gemaakt worden. Denk daarbij aan winstderving, transport- vernietigingskosten, recall op last van de Overhied, verkeerde labelling en productafpersing.