Rechtsbijstandverzekering zakelijk

Aan het ondernemen zitten veel aspecten, ook juridische. U sluit contracten af, u koopt of verkoopt, u bent eigenaar of huurder van een pand, u heeft bezittingen en u laat mensen voor u werken. Het kan zomaar gebeuren dat er een conflict ontstaat tussen u en een klant, een medewerker, een leverancier of een andere zakenrelatie. Een conflict dat niet snel op te lossen is met een goed gesprek en dat onvermijdelijk uitloopt op een rechtszaak. Heel vervelend, want dat kost u tijd en veel geld. Met een rechtsbijstandverzekering hoeft u niet op te zien tegen de kosten en kunt u rekenen op de inzet van juristen.

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich van deskundige juridische hulp bij geschillen op het gebied van bedrijfshuisvesting, personeelszaken, bedrijfsvoering en betaling.

In het algemeen dekt de verzekering problemen op het gebied van:

-administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);

-arbeidsrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties);

-overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die u als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten heeft gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder);

-strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk begane overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen);

-burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond).

Ten slotte kunt u de verzekering uitbreiden voor uw gezin en voor motorrijtuigen.Met een rechtsbijstandverzekering heeft u ook recht op preventieve hulp. Specialisten bekijken dan van tevoren of uw recht zaak kans van slagen heeft. Bovendien kunt u voor korte juridische vragen telefonisch advies krijgen.