Schade Verzekering Werknemers (SVW)

svw wsv

svw wsv

 

De werkgever draait steeds vaker op voor schade als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. Hoe zit het met de Schade Verzekering Werknemers (SVW)?

De werkgever wordt tevens geacht te weten welke risico’s werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers.

De Schade Verzekering Werknemers (SVW), is een zeer betaalbare verzekering, die werknemers verzekert tegen allerlei vormen van ongevallen die werkgerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De zorgplicht van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel.

 

Waarom een SVW?

De SVW is een relatief nieuwe verzekering in reactie op uitspraken van de Hoge Raad. De SVW dekt schade als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn en verzekert situaties die niet onder de standaard-bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) gedekt zijn. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen dan wel andere activiteiten verzekerd zijn.

Rechters leggen soms relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij soms aan dat het past bij goed werkgeverschap een ‘behoorlijke verzekering’ af te sluiten, die schade van de werknemer na een ongeval vergoedt. Zelfs als de werkgever het niet in de hand heeft gehad om maatregelen te treffen die het ongeval voorkomen. Door de SVW worden andere onvolledige (aansprakelijkheids) -verzekeringen zoals AVB+ (de dekking voor artikel 7:611 BW), Wegas, WEGAM, OVI en SVI in die zin overbodig.

aanvragen test:

 

 

Voor wie is de SVW?

 

De SVW is er voor Nederlandse werkgevers. De werkgever is verzekeringnemer en de werknemer, maar ook bijvoorbeeld de uitzendkracht en stagiair zijn verzekerd.

De verzekeraar hanteert de voorwaarde dat de schade wel meer dan € 2.000,- (desgewenst € 4.000,-) dient te bedragen. Dit bedrag is geen eigen risico maar een franchise. Wanneer het schadebedrag de franchise ‘raakt’ wordt de gehele schade, zonder aftrek eigen risico uitgekeerd. Hiermee blijft de premie laag omdat relatief kleine schades niet zullen worden geclaimd.

 

 

Schadeverzekering Werknemers aanvragen

 

Voorwaarden Schadeverzekering Werknemers