Spaarhypotheekverzekering

Wat is een spaarhypotheekverzekering?


De spaarhypotheekverzekering is een kapitaalverzekering die onderdeel is van een spaar- hypotheek. Met een kapitaalverzekering krijgt u een uitkering aan het einde van de verzekering. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Spaarhypotheken kunnen uitsluitend nog onder het overgangsrecht worden overgesloten.

Hypotheek

Deze verzekering is speciaal bedoeld om daarmee (een deel van) uw hypotheek af te kunnen lossen. De spaarhypotheekverzekering vormt één geheel met de hypothecaire lening. De spaar- hypotheekverzekering kunt u dus niet los afsluiten.

Belasting

Regels over belastingen zijn erg belangrijk bij de kapitaalverzekering. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. U kunt deze verzekering sluiten als ‘kapitaalverzekering eigen woning’. Vraag altijd naar de voorwaarden en de fiscale gevolgen. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol.

Wanneer betaal ik de premie?


Meestal kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken.

Hoeveel premie betaal ik?


Bij een spaarhypotheekverzekering kan de premie tijdens de looptijd veranderen. De premie hangt af van …

… het bedrag dat u op einddatum wilt hebben om (een deel van) uw hypotheek af te lossen;

… de overlijdensdekking die u kiest;

… de hoogte van de hypotheekrente.

Hoe hoog is de rente?

De hoogte van de premie hangt af van wat u wilt verzekeren. Bij een spaarhypotheekverzekering kan de premie tijdens de looptijd veranderen. De hoogte van de premie is namelijk ook gekoppeld aan de hypotheekrente. Als de rente van uw spaarhypotheek stijgt, wordt uw premie lager. Als de rente van uw spaarhypotheek daalt, wordt uw premie hoger. Bij iedere rentewijziging van uw spaarhypotheek stelt de verzekeraar de premie zo vast, dat het afgesproken bedrag op de eind- datum van de verzekering niet wijzigt. Hierdoor weet u zeker dat u op de einddatum (het bij afsluiten gekozen deel van) uw spaarhypotheek kunt aflossen.

Hoe hoog is de uitkering?


Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering;

2. voor uw risicodekkingen:

Overlijdensrisico

Met een kapitaalverzekering spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan uw nabestaande bijvoorbeeld de hypotheek aflossen als u overlijdt. In sommige gevallen kunt u ook afspreken dat de verzekeraar niet uitkeert als u overlijdt. Dan hoeft u daarvoor ook geen premie te betalen;

Arbeidsongeschiktheid

Bij sommige kapitaalverzekeringen kunt u ook verzekeren dat u geen premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. Of dat u maar een deel van de premie betaalt. Dan betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie.

3. voor beheer- en administratiekosten;

4. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?


 

Een kapitaalverzekering sluit u af voor een langere tijd. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe lang de verzekering duurt. U mag uw kapitaalverzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. Dan kunt u wel geld verliezen. Als u de verzekering vlak na het begin stopt, kan uw uitkering extra laag zijn. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voordat u de verzekering afsluit. U ontvangt samen met de offerte een tabel met afkoopwaarden.

Uw verzekeraar of tussenpersoon weet hoe hoog het uit te keren bedrag is als u wilt stoppen. Hij kan u ook advies geven over wat u met het bedrag kunt doen. Wilt u afkopen? Dan kan dat ook betekenen dat u verplicht bent de lening af te lossen.

Indien het product de mogelijkheid tot premievrijmaking kent

Stoppen met premie betalen?

U kunt ook stoppen met het betalen van de premie. De verzekering duurt dan even lang, maar de uitkering aan het einde van de verzekering wordt lager. Stoppen met het betalen van de premie kan ook betekenen dat u een deel van de lening moet aflossen.

Krijg ik een medische keuring?


Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Of dan is het misschien niet mogelijk om een overlijdensdekking of een arbeidsongeschiktheidsdekking af te sluiten. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.

Trefwoordenlijst


Eerder stoppen

U wilt bijvoorbeeld stoppen met het betalen van premie. Of u wilt onder voorwaarden de verzekering premievrij maken. Dan adviseert uw tussenpersoon of verzekeraar u hierover graag. De verzekering duurt dan bijvoorbeeld even lang, maar het eindbedrag is lager .

Offerte

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze- keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.