Uitvaartverzekering

Wat is een uitvaartverzekering?


 

Met een uitvaartverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt. Het tijdstip van overlijden is hierbij niet belangrijk. Met deze verzekering kunt u (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie betalen.

Indien geen winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt.

Indien winstdeling

Winstdeling

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling.

Wanneer betaal ik de premie?


 

Meestal kunt u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken.

Hoeveel premie moet ik betalen?


De premie die u betaalt, blijft tijdens de looptijd hetzelfde. Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom.

Hoe hoog is de uitkering?


Indien geen winstdeling

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit kan een vast bedrag zijn. Of een bedrag dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd hoger wordt.

Indien winstdeling en hoogte uitkering bij overlijden stijgt door winstdeling

Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Hij kan dus niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als u overlijdt.

Wat is winstdeling?


Indien contractuele overrentedeling

De verzekeraar belegt uw premie in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties.

Indien maatschappijwinstdeling

Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog uw winstdeling is.

Wat doet de verzekeraar met de premie?


 

De verzekeraar gebruikt de premie:

1. voor de uitkering van de verzekering;

2. voor beheer- en administratiekosten;

3. om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?


U mag de verzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. U betaalt dan geen premie meer. De verzekering stopt en u krijgt een bedrag uitgekeerd.

Stopt u kort na het starten van de verzekering? Dan kan het zijn dat u minder geld krijgt uitgekeerd dan u heeft ingelegd. Dit komt door de kosten die de verzekeraar moet maken. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voordat u de verzekering afsluit.

Uw verzekeraar of tussenpersoon weet hoe hoog het uit te keren bedrag is als u wilt stoppen. Hij kan u ook advies geven over wat u met het bedrag kunt doen.

Krijg ik een medische keuring?


Voor het afsluiten van deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts.

Trefwoordenlijst


Eerder stoppen

U wilt bijvoorbeeld stoppen met het betalen van premie. Of u wilt onder voorwaarden de verzekering premievrij maken. Dan adviseert uw tussenpersoon of verzekeraar u hierover graag. De verzekering duurt dan bijvoorbeeld even lang, maar het eindbedrag is lager .

Offerte

In een offerte leest u welke premie u moet betalen. Ook staat hierin wat u heeft verzekerd. In de offerte staan daarnaast de belangrijkste uitgangspunten van de verzekering.

Polisvoorwaarden

Een verzekering is een contract tussen u en de verze- keraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

• de verzekerde risico’s;

• uw rechten en plichten;

• de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.

Premie

Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering. U moet de premie op tijd betalen. Daarmee voorkomt u dat er geen dekking meer is.