Wegas

wegas

wegas

U als werkgever kunt een behoorlijke claim tegemoet zien wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeluk met een motorvoertuig tijdens het werk. De WEGAM polis biedt daarvoor dekking.

 

Deze polis biedt dekking tijdens deelname aan het verkeer ten behoeve van uw organisatie voor uw werknemers. Verzekerd is uw aansprakelijkheid als werkgever. Deze omvat de door werknemers geleden letselschade, ziektekosten en materiële schade aan persoonlijke eigendommen. Ook is er dekking voor cascoschade aan het motorrijtuig van uw werknemer of het verlies van korting voor schadevrij rijden, alsmede een voor zijn/haar rekening komend eigen risico. Verzekeraars hanteren vaak de voorwaarde dat de schade dan wel meer dan € 2.500,- dient te bedragen.

 

Hoe werkt een Wegam-polis ?

 

Iedere werknemer die namens uw bedrijf een zakelijke rit maakt, is automatisch verzekerd. De premie wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal fte’s in uw organisatie en het percentage daarvan dat regelmatig zakelijk rijdt. Regelmatig is > 5.000 km per jaar of gemiddeld 1 keer per week.

 

De belangrijkste voordelen:

–         Iedere werknemer automatisch verzekerd

–         Jaarlijkse na verrekening

–         Geen onderscheid naar aard van de rijdende objecten

 

Schade aan privé-motorrijtuigen werknemers is ook meeverzekerd