Wat verstaan verzekeraars onder het cyber risico?Cyberrisico is voor verzekeraars ook nog even wennen

Het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd hoe zij tegen het cyber risico aan kijkt.

 

Daarbij gaan zij er van uit dat de materiele schade, zoals brand, op een traditionele polis is gedekt. Bij cyber risico gaat het Verbond uit van het financiële risico waarbij dus geen materiele schade is.

 

Niet alle cyber risico verzekeraars zijn lid van dit Verbond van Verzekeraars. Er is dus veel ruimte voor vrije interpretatie. Er zijn inmiddels verzekeraars die op de cyber risk polis wel materiele schade en zelfs boetes verzekeren.

 

 

De drie hoofdoorzaken van cyber risico’s:

1. Een aanval van buitenaf, bijvoorbeeld een virus, DDos-aanval of een hack. DDos-aanvallen (distributed denial of service) belasten  uw websites zodanig, dat er geen ruimte voor anderen meer is om uw site te bezoeken. Banken end e overheid zijn hier regelmatig slachtoffer van. Ook worden sites hierdoor regelmatig uit politieke motieven platgelegd.

2. Door al dan niet opzettelijk menselijk handelen. Hierdoor dan dataverlies of beschadiging ontstaan. Niet zelden publiceert een ex-medewerker een lek in het systeem om daarbij het bedrijf in diskrediet te brengen.

3. Door een technisch mankement van eigen of externe ICT-systemen, servers, hard- en software.

 

 

Links- of rechtsom veroorzaken deze oorzaken veel schade en ellende. Vaak bestaat de schade aan uren van externen die ingehuurd worden om het probleem te verhelpen of claims van derden.

 

Dit zijn bij het cyber risico de hoofdoorzaken volgens het Verbond van Verzekeraars:

  • Beschadigde data/systemen
  • Ontoegankelijkheid data/systemen
  • Aansprakelijkheid
  • Bedrijfsschade
  • Afpersing
  • Boetes

 

Uiteraard is het verstandig om te overwegen om het cyberrisico te verzekeren.

 

Nog meer informatie over de cyber risk polis:

 

 

-Wat verzekert de cyber crime verzekering?

-Wat verzekert de cyber risk verzekering niet?

Heb ik een cyber risk verzekering nodig?

Is een data lekken boete te verzekeren op een cyber risk verzekering?

Dekt een gewone verzekering cyber risk?

Preventie en de cyber risk verzekering

Wat is het cyber risico?

Heeft mijn bedrijf een cyber risk verzekering nodig?

Welke cyber risk verzekeraars zijn er?

-Wie is verzekerd op de cyber risk verzekering?

Wat kost een cyber risk verzekering?

Wat is het verschil in polisvoorwaarden cyber risk verzekering?

Wat is de beste cyber risk verzekering?

Wat is de goedkoopste cyber risk verzekering?

Wat is uitgesloten op de cyber risk verzekering?

Cyber risk is uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

-HDI zakelijk internet bankieren verzekering:

-Hiscox cyber risk verzekering:

-CNA Hardy cyber risk verzekering: