Wie is verzekerd op de cyber risk verzekering?

 

Onderstaand de kleine lettertjes van de belangrijkste cyber risk verzekeraars onder elkaar. Dan ziet u in een oogwenk wie onder welke de cyber risk verzekering verzekerd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.32 Verzekerde

(i) het bedrijf;

(ii) ieder natuurlijk persoon die bestuurder, directeur, vennoot van het bedrijf is of was of die een functie bekleedt of bekleedde waarbij hij een bepaalde eindverantwoordelijkheid

binnen het bedrijf heeft of had (inclusief een chief compliance officer, functionaris voor de gegevensbescherming of general counsel), voor zover deze persoon handelt of handelde in de hiervoor bedoelde hoedanigheid;

(iii) iedere (oud-)werknemer van het bedrijf;

(iv) onafhankelijke dienstverleners onder leiding en toezicht van het bedrijf, die specifieke diensten of taken uitvoeren voor het bedrijf, echter uitsluitend indien en voorzover het werkzaamheden betreft voor het bedrijf;

(v) entiteiten die het bedrijf contractueel verplicht is toe te voegen als verzekerde op deze polis, maar alleen voor handelen en nalaten van het bedrijf;

(vi) een wettelijke vertegenwoordiger van een verzekerde beschreven in (i), (ii), (iii), (iv) en (v)

van deze definitie, voor zover er een aanspraak tegen hem is ingediend ter zake een handelen en nalaten van die verzekerde;

 

 

 

 

 

Logo CNA Hardy cyber risk verzekering

 

 

 

Verzekerde:

de verzekeringnemer en dochterondernemingen als vermeld op het polisblad, en met betrekking tot Cyberaansprakelijkheid op grond van rubriek 2, tevens alle huidige of voormalige werknemers, directeuren, commissarissen, leden of vennoten van verzekeringnemer.

 

 

 

 

 

 

 

Hiscox logo cyberrisk

 

Dochtervennootschap:

Elke rechtspersoon die op het door de verzekeringnemer ingevulde aanvraagformulier voor

de polis is vermeld, maar uitsluitend als:

• u meer dan 50% van de uitstaande aandelen met stemrecht op de ingangsdatum van

de polis bezit, en

• de bruto jaaromzet van de dochtervennootschap en haar bedrijfsactiviteiten staan

vermeld op het door de verzekeringnemer ingevulde aanvraagformulier voor de polis.

 

 

 

 

logo hdi cyber risk verzekering

 

Verzekerde:

 

 

Verzekeringnemer en/of haar dochtermaatschappijen

 

 

 

 

Nog meer informatie over de cyber risk polis:

 

 

-Wat verzekert de cyber crime verzekering?

-Wat verzekert de cyber risk verzekering niet?

Heb ik een cyber risk verzekering nodig?

Is een data lekken boete te verzekeren op een cyber risk verzekering?

Dekt een gewone verzekering cyber risk?

Preventie en de cyber risk verzekering

Wat verstaan verzekeraars onder cyber risk?

Wat is het cyber risico?

Heeft mijn bedrijf een cyber risk verzekering nodig?

Welke cyber risk verzekeraars zijn er?

Wat kost een cyber risk verzekering?

Wat is het verschil in polisvoorwaarden cyber risk verzekering?

Wat is de beste cyber risk verzekering?

Wat is de goedkoopste cyber risk verzekering?

Wat is uitgesloten op de cyber risk verzekering?

Cyber risk is uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

-HDI zakelijk internet bankieren verzekering:

-Hiscox cyber risk verzekering:

-CNA Hardy cyber risk verzekering: